Dostępne kursy

Znajdujesz się w części e-learningowej kursu przewodnikowskiego "Stara Droga", której ukończenie jest warunkiem uczestnictwa w kursie.

W ramach internetowej części szkolenia czekają Ciebie zadania związane z:

  • dokumentem "Podstawy wychowawcze ZHP",
  • Statutem ZHP oraz obowiązującymi nas regulaminami,
  • ruchem skautowym na świecie,
  • podstawami prawnymi pracy instruktora,
  • literaturą i mediami, z których w swojej pracy korzystają instruktorzy ZHP,
  • zasad bezpieczeństwa w pracy harcerskiej,
  • ochroną danych osobowych,
  • książką pracy drużyny.